12.png
FacebookTwitter

Stage lopen

Stagelopen binnen de Dierenzorggroep is soms mogelijk. Hiervoor kunt u het beste een korte motivatie en CV opsturen naar de praktijk waar u de stage wilt gaan lopen.

Geef daarbij aan vanuit welke opleiding u bij ons stage wilt lopen en voor welke periode.